Gharama

MCHANGANUO WA ADA KWA HUDUMA ZA USAJILI WA MATUKIO YA KIJAMII - ZANZIBAR

Mchanganuo huu ni kwa mujibu waKanuni za Usajili wa Matukio ya Kijamii za Mwaka 2020

Gharama za Huduma mbali mbali za Wakala wa Usajili wa Matukio ya Kijamii Zanzibar

NAMBA HUDUMA ZETU ADA
1 Cheti cha kuzaliwa ndani ya Wakati wa siku 42 baada ya kuzaliwa 2,500/=
2 Cheti cha kuzaliwa cha Usajili wa ndani ya wakati na kuombwa baada ya Miezi 3 7,000/=
3 Cheti cha Kifo cha Usajili wa ndani ya Wakati na kuombwa ndani ya Miezi 3 1,500/=
4 Cheti cha Kifo cha Usajili wa ndani ya Wakati na kuombwa baada ya Miezi 3 3,500/=
5 Fomu ya maombi ya cheti cha Kuzaliwa cha nje ya Wakati Late Registration of Birth Application Form 3,000/=
6 Cheti cha Kuzaliwa cha Nje ya Wakati, Kuanzia siku 43 mpaka mwaka 1 na Miezi 11 22,000/=
7 Cheti cha Kuzaliwa cha Nje ya Wakati, Kuanzia Miaka 2-5 na Miezi 11 32,000/=
8 Cheti cha Kuzaliwa cha Nje ya Wakati, Kuanzia Miaka 6 na kuendelea 42,000/=
9 Cheti cha Kifo cha Nje ya Wakati, Kuanzia siku saba (7) mpaka mwaka mmoja (1) 11,000/=
10 Cheti cha Kifo cha Nje ya Wakati, Kuanzia mwaka mmoja (1) mpaka miaka 2 20,000/=
11 Cheti cha Kifo nje ya Wakati kuaniza Miaka Miwili (2) na kuendelea 50,000/=
12 Utafutaji Kumbukumbu / Search 2,000/=
13 Kuthibitisha Cheti / Authentication of Certificate 7,000/=
14 Cheti cha Ndoa 20,000/=
15 Cheti cha Talaka 20,000/=
16 Buku la Ndoa 125,000/=
17 Buku la Talaka 125,000/=
18 Cheti cha Kutokuwa na Ndoa / Certificate of No impediment of marriage 20,000/=
19 Usajili wa Cheti cha Ndoa kilichopotea au kuharibika 20,000/=
20 Kurekebisha herufi au spelling katika cheti cha Kuzaliwa 20,000/=
21 Cheti cha Kuzaliwa au Kifo kilichopotea au kuharibika 4,000/=
22 Kurekebisha herufi au spelling katika cheti cha Kifo 20,000/=
23 Kubadili jina katika cheti cha Kuzaliwa 30,000/=
24 Kubadili jina katika cheti cha Kifo 30,000/=
25 Kubadili taarifa katika cheti cha Ndoa au Talaka 20,000/=
26 Kitambulisho cha Mzanzibari Mkaazi kwa muombaji asiezidi miaka 25 Hakilipiwi (Bure)
27 Kitambulisho cha Mzanzibari Mkaazi kwa muombaji zaidi ya miaka 25 20,000/=
28 Kitambulisho cha Mzanzibari Mkaazi aliepoteza kwa mara ya kwanza au kuharibika 20,000/=
29 Kitambulisho cha Mzanzibari Mkaazi anaehitaji marekebisho kwa mara ya pili 30,000/=
30 Kubadilisha taarifa katika Kitambulisho cha Mzanzibari Mkaazi 20,000/=
29 Kitambulisho cha kazi mbali mbali kwa Taasisi za Serikali 5,000/=
30 Kitambulisho cha kazi mbali mbali kwa mashirika ya Umma na Taasisi Binafsi 10,000/=