• MAJARIDA
  Machapisho ya Majarida ya Tafsiri ya sheria no 3 ya mwaka 2018 ya ZCSRA katika lugha nyepesi amabayo yatasaidia wananchi kuielewa kwa urahisi sheria hiyo.
 • WARSHA MAALUM
  Spika wa Baraza la Wawakilishi Mhe. Zubeir Ali Maulid na Mkurugenzi Mtendaji wa ZCSRA wakibadilishana mawazo baada ya mafunzo ya Usajili wa matukio ya kijamii katika ukumbi wa Golden Tulip.
 • SAJILI KIZAZI
  Fika katika kituo chako husika cha wilaya cha Wakala wa Usajili wa Matukio ya Kijamii Zanzibar kwa ajili ya kusajili Kizazi.
 • USAJILI WA KIFO
  Fika katika kituo chako husika cha wilaya cha Wakala wa Usajili wa Matukio ya Kijamii Zanzibar kwa ajili ya kusajili Kifo.
 • ELIMU
  Spika wa Baraza la Wawakilishi Mhe. Zubeir Ali Maulid katika ya mafunzo ya Usajili wa matukio ya kijamii katika ukumbi wa Golden Tulip..

Mkurugenzi Mtendaji

Karibu ZCSRA

Wakala wa Usajili wa matukio ya Kijamii Zanzibar ni muungano wa Taasisi ya Afisi ya Vizazi na Vifo na Afisi ya Usajili na Kadi za Utambulisho Zanzibar. Afisi hii imeanzishwa kwa Sheria Namba 3 ya 2018, ina majukumu ya kusajili Matukio ya kijamii na kutoa vyeti vya Vizazi, Vifo, Ndoa, Talaka na Vitambulisho vya Mzanzibari Mkaazi

Matangazo

...

SHERIA NYEPESI NDOA NA TALAKA

...

SHERIA NYEPESI KITAMBULISHO MZANZIBARI MKAAZI

...

MUONGOZO

...

KATIBA NA SHERIA YA WAKALA WA USAJILI WA MATUKIO KIJAMII ZANZIBAR

Matukio Ya Hivi Karibuni

Wakala wa Usajili wa Matukio ya Kijamii Zanzibar
Tukishiriki katika Matukio mbali mbali