Wafanya Kazi

Gharama


Kitambulisho cha Kazi (Taasisi za Serikali):

Bei : 5,000/= (Tzs)

Kitambulisho cha kazi kwa Mashirika ya Umma:

Bei : 10,000/= (Tzs)

Wafanya Kazi


Utaratibu:
 • Taasisi inatakiwa iandike Barua Rasmi kwa Mkurugenzi Mtendaji wa Wakala wa Usajili wa Matukio ya Kijamaa Zanzibar
 • Barua hiyo iwe ya kuomba kusajiliwa kwa wafanyakazi husika na kupatiwa Vitambulisho vya kazi
 • Kuambatanisha Jadueli la wafanya kazi wanaohitaji Vitambulisho kwa kuzingatia taarifa zifuatazo
  • Nambari (SerialNo)
  • Nambari ya Kitambulisho cha Mzanzibari Mkaazi (ZANID NO)
  • Jina Kamili (Full Name)
  • Cheo
  • Idara
  • Nambari ya Mfanyakazi (Employee No)