Ofisi za Wilaya

Wilaya Ya Magharibi "B"

Maelezo:

 • Usajili:

  Matukio ya kijamii yanayotokea katika Wilaya ya Mjini Magharibi "B" pekee.

 • Mahala:

  Mazizini, Mkabala na Chuo Cha Kiislam

 • Muda:

  Kuanzia Saa 2 asubuhi:

Mahali Tulipo:

Wilaya Ya Mjini

Maelezo:

 • Usajili:

  Matukio ya kijamii yanayotokea katika Wilaya ya Mjini pekee.

 • Mahala:

  Nyuma ya skuli/Shule, Lumumba

 • Muda:

  Kuanzia Saa 2 asubuhi:

Mahali Tulipo:

Wilaya Ya Magharibi "A"

Maelezo:

 • Usajili:

  Matukio ya kijamii yanayotokea katika Wilaya ya Mjini Magharibi "A" pekee

 • Mahala:

  Mkabala na sheli ya Meli sita Mwera, Wilayani

 • Muda:

  Kuanzia Saa 2 asubuhi:

Mahali Tulipo:

Wilaya Ya Kaskazini "A"

Maelezo:

 • Usajili:

  Matukio ya kijamii yanayotokea katika Wilaya ya Kaskazini "A" pekee

 • Mahala:

  Kituo cha umeme (Zeco)Gamba, mkabala na nyumba za Maendeleo

 • Muda:

  Kuanzia Saa 2 asubuhi:

Mahali Tulipo:

Wilaya Ya Kaskazini "B"

Maelezo:

 • Usajili:

  Matukio ya kijamii yanayotokea katika Wilaya ya Kaskazini "B" pekee

 • Mahala:

  Ofisi za Wilaya ya Kaskazini "B", baada ya Msikiti mpya Mahonda

 • Muda:

  Kuanzia Saa 2 asubuhi:

Mahali Tulipo:

Wilaya Ya Kusini Unguja

Maelezo:

 • Usajili:

  Matukio ya kijamii yanayotokea katika Wilaya ya Kusini pekee

 • Mahala:

  Mkabala na Kituo cha Polisi, ubavuni mwa PBZ benki, Makunduchi

 • Muda:

  Kuanzia Saa 2 asubuhi:

Mahali Tulipo:

Wilaya Ya Kati

Maelezo:

 • Usajili:

  Matukio ya kijamii yanayotokea katika Wilaya ya Kati pekee

 • Mahala:

  Mkabala na Ofisi za Wilaya ya Kati Dunga (Wilayani)

 • Muda:

  Kuanzia Saa 2 asubuhi:

Mahali Tulipo:

Wilaya Ya Micheweni

Maelezo:

 • Usajili:

  Matukio ya kijamii yanayotokea katika Wilaya ya Micheweni pekee

 • Mahala:

  Mkabala na Skuli/Shule ya Micheweni,Wilayani Micheweni

 • Muda:

  Kuanzia Saa 2 asubuhi:

Mahali Tulipo:

Wilaya Ya Wete

Maelezo:

 • Usajili:

  Matukio ya kijamii yanayotokea katika Wilaya ya Wete pekee

 • Mahala:

  Katika jengo la Ofisi za Wilaya ya Wete Pemba

 • Muda:

  Kuanzia Saa 2 asubuhi:

Mahali Tulipo:

Wilaya Ya Chake Chake

Maelezo:

 • Usajili:

  Matukio ya kijamii yanayotokea katika Wilaya ya Chake Chake pekee

 • Mahala:

  Mkabala na Ofisi za Wilaya, jirani na Spitali ya Chake

 • Muda:

  Kuanzia Saa 2 asubuhi:

Mahali Tulipo:

Wilaya Ya Mkoani

Maelezo:

 • Usajili:

  Matukio ya kijamii yanayotokea katika Wilaya ya Mkoani pekee

 • Mahala:

  Jirani na Ofisi za Wilaya ya Mkoani Pemba

 • Muda:

  Kuanzia Saa 2 asubuhi:

Mahali Tulipo: